Επιστρέφει η έκθεση της Ascen Tec!

Posted by durolift 06/10/2021 0 Comment(s)

Η διεθνής έκθεση της «Ascen.tec / Τεχνολογίες Ανελκυστήρων» επιστρέφει για ένα τριήμερο στις αρχές καλοκαιριού του επόμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα, από τις 3 ως τις 5 Ιουνίου του 2022, όσοι συνδέονται με τον κόσμο του ανελκυστήρα θα μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης την έκθεση στο  M.E.C. Παιανίας. Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εκδήλωσης, προετοιμάζεται και το Ascen.tec Forum με την υποστήριξη των σημαντικότερων ευρωπαϊκών και εγχώριων επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων του χώρου. Η συζήτηση στοχεύει να καλύψει ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος, όπως είναι η ασφάλεια των μέσων κάθετης μεταφοράς, ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στον σύγχρονο ανελκυστήρα και η σπουδαιότητά του για τα άτομα με αναπηρία.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετέχουν ως εκθέτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ανελκυστήρες, αναβατόρια, παρελκόμενα.

Κυλιόμενες κλίμακες & κυλιόμενοι διάδρομοι.

Συστήματα μεταδόσεως κινήσεως & μηχανισμοί.

Βαρούλκα, ατέρμονες εξαρτήματα και εξοπλισμός ανελκυστήρων.

Ανελκυστήρες για ΑμεΑ.

Ρυθμιστές ταχύτητας και σχετικός εξοπλισμός.

Προκατασκευασμένα στοιχεία ανελκυστήρων.

Εταιρείες λογισμικού.

Υδραυλικά συστήματα.

Σωλήνες υψηλής πιέσεως, ρακόρ.

Τηλεχειριστήρια.

Ρολά εξωτερικών ανελκυστήρων.

Συστήματα ασφάλειας και ελέγχου.

Θάλαμοι προσώπων, φορτίων και οχημάτων.

Ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλώδια, καθρέπτες, ανοξείδωτα, φορμάικες για τους θαλάμους.

Ημιαυτόματες πόρτες, πόρτες αναδιπλούμενες, πόρτες πυράντοχες, ελαστικά λειτουργίας θυρών και αξεσουάρ.

Συρματόσχοινα ανελκύσεως και αξεσουάρ.

Εξοπλισμός παρακολούθησης, κομβιοδόχοι θαλάμου, ψηφιακοί δείκτες.

Υλικά προστασίας και ασφάλειας εργαζομένων.

Συστήματα πυρασφάλειας, πυροσβεστήρες, πυρανίχνευση.

Αναλώσιμα, λιπαντικά συντήρησης, μπαταρίες, στουπιά.

 Εργαλεία και Υλικά.

Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας, Αναστροφείς, Φωτισμός LED.

Πιστοποιήσεις με πρότυπα οικιακού, επαγγελματικού, βιομηχανικού επιπέδου.

Τεχνολογίες δικτύου, Οπτικές ίνες, Ενδοεπικοινωνία, WiFi .

Ανακύκλωση λιπαντικών, μπαταριών.

Γερανοί ανυψώσεως.

Η Έκθεση απευθύνεται σε: Εμπόρους, στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα, εγκαταστάτες ανελκυστήρων και συντηρητές, εργολήπτες και μηχανικούς, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, μελετητές, διακοσμητές και στελέχη δημοσίων οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρεσβείες κ.ά.

Leave a Comment